Playing: Khủng hoảng tại California

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Jan-2019
  1. Tăng lương tối thiểu có khi hại dân thiểu số và giới trẻ!
  2. Khủng hoảng tại California

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)