Playing: Quan hệ Hoa Kỳ - Israel và giữa Trump với dân Do Thái

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-Oct-2018
  1. Quan hệ Hoa Kỳ - Israel và giữa Trump với dân Do Thái
  2. Thị trường cổ phiếu sụp đổ?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)