Playing: Bắt con tin để cứu Hoa Vi?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Dec-2018
  1. Bắt con tin để cứu Hoa Vi?
  2. Chuyện kinh tế tại Hoa Kỳ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)