Playing: Hoa Kỳ xuất cảng nhiều dầu khí nhất

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Mar-2019
  1. Sản lượng Kinh tế thực của Trung Cộng
  2. Hoa Kỳ xuất cảng nhiều dầu khí nhất

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)