Playing: Hoa Kỳ Dị: Donald Trump phản đòn

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Jan-2018
  1. Võ công Ba Tư và khủng hoảng Iran
  2. Hoa Kỳ Dị: Donald Trump phản đòn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)