Playing: Mỹ-Hoa đấu lực tại Đông Nam Á

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-Aug-2018
  1. Mỹ-Hoa đấu lực tại Đông Nam Á
  2. Liên Âu đau đầu vì di dân

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)