Playing: Mậu dịch và hậu quả của việc áp thuế

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Sep-2018
  1. Mậu dịch và hậu quả của việc áp thuế
  2. Trung Cộng trả đũa thế nào?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)