Playing: Xứ Brazil vùng dậy!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Mar-2019
  1. Xứ Brazil vùng dậy!
  2. Hoan hô... Chiến Tranh Lạnh Mỹ-Hoa!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)