Playing: Giã biệt Đặng Tiểu Bình - Việt Nam thừa nước thiếu điện

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Oct-2017
  1. Giã biệt Đặng Tiểu Bình - Việt Nam thừa nước thiếu điện
  2. Hoa Kỳ Dị - Nước Mỹ phân cực

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)