Playing: Mâu thuẫn Mỹ-Hoa thời 2019-2020

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Dec-2018
  1. Cải tổ WTO và thể thức tài trợ các nước nghèo
  2. Mâu thuẫn Mỹ-Hoa thời 2019-2020

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)