Playing: Nước Đức Lao Đao

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Jul-2018
  1. Nước Đức Lao Đao
  2. Bắc Hàn có đổi ý chăng?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)