Playing: Hệ thống Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Apr-2019
  1. Thực lực quân sự của Trung Cộng
  2. Hệ thống Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)