Playing: Có sự toa rập - giữa truyền thông và đảng Dân Chủ!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Apr-2019
  1. Có sự toa rập - giữa truyền thông và đảng Dân Chủ!
  2. Ngôn ngữ trong nền dân chủ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)