Playing: Khủng hoảng vì ỷ thế làm liều!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Sep-2018
  1. Giải phẫu vụ Khủng hoảng 2008
  2. Khủng hoảng vì ỷ thế làm liều!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)