Playing: Trung Quốc Mị: Toàn trị và đảng quyền-VN: Đổi tiền để quịt nợ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 31-Oct-2017
  1. Trung Quốc Mị: Toàn trị và đảng quyền-VN: Đổi tiền để quịt nợ
  2. Hoa Kỳ Dị-Robert Mueller giăng lưới

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)