Playing: Đồng đô la tại Davos

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Jan-2018
  1. Đồng đô la tại Davos
  2. Dị nhân Edward Lansdale

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)