Playing: Sự giả trá về Palestine

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Dec-2017
  1. Sự giả trá về Palestine
  2. Hai nước Israel - Palestine một thủ đô

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)