Playing: Giải ảo văn hoá: Nhạc thính phòng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 01-Feb-2018
  1. Giải ảo văn hoá: Nhạc thính phòng
  2. Giải ảo văn hoá: Phổ thơ & phổ nhạc

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)