Playing: Danh hài Âu Châu là Pháp!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Sep-2018
  1. Danh hài Âu Châu là Pháp!
  2. Đào thương Âu Châu là Ý!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)