Playing: Ngân sách Quốc phòng Hoa Kỳ nhắm vào Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 14-Aug-2018
  1. Ngân sách Quốc phòng Hoa Kỳ nhắm vào Trung Cộng
  2. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)