Playing: Nỗi niềm họ Tập: Độc tài không là sức mạnh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Jun-2018
  1. Nỗi niềm họ Tập: Độc tài không là sức mạnh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)