Playing: Khi lãnh tụ khủng bố tái xuất hiện...

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 01-May-2019
  1. Venezuela rên la
  2. Khi lãnh tụ khủng bố tái xuất hiện...

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)