Playing: Tập Cận Bình cảnh báo nội bộ ra sao?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 21-Jan-2019
  1. Tập Cận Bình cảnh báo nội bộ ra sao?
  2. Thương chiến ngắn hạn, Đấu tranh trường kỳ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)