Playing: Chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam (P2)

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Nov-2017
  1. Chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam (P1)
  2. Chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam (P2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)