Playing: Nông nghiệp trong thương chiến

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-May-2019
  1. Indonesia vào vòng tay Bắc Kinh
  2. Nông nghiệp trong thương chiến

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)