Playing: Hoa Kỳ Dị: Thể thao & chính trị

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Feb-2018
  1. Hoa Kỳ Dị: Thể thao & chính trị
  2. Kiểm soát giá thuê nhà

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)