Playing: Tâm lý thị trường & thuyết âm mưu

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Feb-2018
  1. Tâm lý thị trường & thuyết âm mưu
  2. Thư pháp & văn hoá

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)