Playing: "Tín dụng xã hội" là hệ thống giám sát của Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-Apr-2019
  1. "Tín dụng xã hội" là hệ thống giám sát của Trung Cộng
  2. Trung Cộng và mạng cáp quang dưới đáy biển!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)