Playing: Chuyến "Nam tuần" của Tập Cận Bình

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Oct-2018
  1. Dân Mỹ mất việc làm vì Trung Cộng
  2. Chuyến "Nam tuần" của Tập Cận Bình

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)