Playing: Syria: ra hay vào?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-Apr-2018
  1. Thực Hư trong trận chiến Mỹ-Hoa
  2. Syria: ra hay vào?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)