Playing: Nhân quyền và TPP

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-Oct-2018
  1. Nhân quyền và TPP
  2. Bầu cử giữa nhiễm kỳ tại Hoa Kỳ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)