Playing: Công chúa Mỹ đứt tay!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-May-2019
  1. Công chúa Mỹ đứt tay!
  2. Nhật Bản tại Đông Á giữa Mỹ và Tầu...

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)