Playing: Đối phó với Trung Quốc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Apr-2018
  1. Đối phó với Trung Quốc
  2. Bắc Hàn muốn gì?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)