Playing: Tuần duyên Hoa Kỳ vào Đông hải... lột vẩy rồng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Apr-2019
  1. Tuần duyên Hoa Kỳ vào Đông hải... lột vẩy rồng
  2. Tương quan lực lượng và cái quả cân ngàn cân!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)