Playing: Mậu Thân 1968 tại Huế

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-Jan-2018
  1. Mậu Thân 1968 tại Huế
  2. Hai trụ cột nghiêng ngả: Đức & Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)