Playing: Đế chế Hồi giáo sẽ hồi sinh - khủng bố cũng vậy...

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Mar-2019
  1. Vụ Mueller - chính là FBI mới đáng bị điều tra từ 2016!
  2. Đế chế Hồi giáo sẽ hồi sinh - khủng bố cũng vậy...

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)