Playing: Từ thiên tả sang cực tả, đảng Dân Chủ Hoa Kỳ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-Jul-2018
  1. Từ thiên tả sang cực tả, đảng Dân Chủ Hoa Kỳ
  2. Triệu Loan tại Bắc Kinh!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)