Playing: Xây trường thành tránh thất nghiệp!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Dec-2018
  1. Hoa Vi trong Cyberwar
  2. Xây trường thành tránh thất nghiệp!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)