Playing: Tập Cận Bình... cầm nhầm lịch sử Mãn Thanh!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 31-Jan-2019
  1. Tập Cận Bình... cầm nhầm lịch sử Mãn Thanh!
  2. Hưu chiến Mỹ-Hoa và hứa hẹn của Bắc Kinh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)