Playing: Pháp lại khủng hoảng!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Dec-2018
  1. Anh quốc bị Âu Châu đẩy vào chân tường!
  2. Pháp lại khủng hoảng!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)