Playing: Hai mô hình phát triển, dựa trên lương bổng hay trên tiết kiệm?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Sep-2018
  1. Luận về võ khí và cách mượn sức... ra tiền!
  2. Hai mô hình phát triển, dựa trên lương bổng hay trên tiết kiệm?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)