Playing: Chuỗi cung ứng Mỹ-Hoa sẽ ra sao?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-May-2019
  1. Vì sao Bắc Kinh giở chứng?
  2. Chuỗi cung ứng Mỹ-Hoa sẽ ra sao?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)