Playing: "Nhân" và "Duyên" của Khủng hoảng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Sep-2018
  1. "Nhân" và "Duyên" của Khủng hoảng
  2. Mai sau rồi sẽ thế nào?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)