Playing: "Quốc Tế Ca": NAFTA-Nhật-Tàu-Việt Nam và những món nợ ghê tởm

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Oct-2017
  1. "Quốc Tế Ca": NAFTA-Nhật-Tàu-Việt Nam và những món nợ ghê tởm
  2. Hoa Kỳ Dị - Cải tổ Giáo dục Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)