Playing: Niên hiệu Lệnh Hòa của tân hoàng đế Nhật Bản

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Apr-2019
  1. Thương chiến Mỹ-Hoa và Nội thương Trung Cộng
  2. Niên hiệu Lệnh Hòa của tân hoàng đế Nhật Bản

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)