Playing: Ấn Độ ra khơi

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 01-Nov-2018
  1. Đầu tư, cổ phiếu, lãi suất và giá vàng
  2. Ấn Độ ra khơi

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)