Playing: Ông Trump lại nổi máu hung!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-May-2018
  1. Nga và Iran làm gì tại Syria?
  2. Ông Trump lại nổi máu hung!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)