Playing: Khủng hoảng Chính trị tại Đức

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Oct-2018
  1. "Mô hình Trung Quốc" bị hạ bệ?
  2. Khủng hoảng Chính trị tại Đức

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)