Playing: Bênh vực Donald Trump!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Jul-2018
  1. Bênh vực Donald Trump!
  2. Biện hộ cho Donald Trump!
  3. Ngu Công phá núi... nợ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)