Playing: Kiểm lại dự báo 2017: Quốc tế

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-Dec-2017
  1. Kiểm lại dự báo 2017: Quốc tế
  2. Kiểm lại dự báo 2017: Việt Nam

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)